Duża Scena Teatru Rozrywki w Chorzowie

Projekt swoim zakresem obejmował:

 • akustykę wnętrza,
 • elementy technologiczne związane z:
  • systemem inspicjenta,
  • systemem elektroakustycznym,
  • systemem oświetlenia scenicznego.

Projekt architektoniczny remontu portalu i widowni przy dużej scenie został podporządkowany wytycznym akustycznym i technologicznym wynikającym z projektu opracowanego przez Pracownię Akustyczną.

Głównym celem remontu była poprawa warunków akustycznych i technologicznych sali przy jednoczesnym zachowaniu jej znanego od wielu lat charakteru wizualnego.

Sala jest przeznaczona przede wszystkim do wystawiania spektakli muzycznych.

Akustykę wnętrza optymalizowano pod kątem uzyskania zrozumiałej naturalnej propagacji głosu ludzkiego jak również dobrych warunków do naturalnego grania muzyki wspomaganego przez system nagłaśniania. W tym celu przebudowano przestrzeń portalową zachowując bogate możliwości inscenizacyjne w tym obrębie, z których słynie chorzowska sala.

Orkiestron został od nowa zaprojektowany tym razem na lewym balkonie. Większa niż poprzednio przestrzeń dla muzyków została w pełni odseparowana akustycznie od widowni, co zapewniło poprawny obraz dźwiękowy na widowni w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, w której otwarty orkiestron znajdował się na prawym balkonie.

W obrębie orkiestronu wyodrębniono dwa niezależne boothy dla perkusji oraz dla instrumentów perkusyjnych. W dotychczasowej przestrzeni orkiestronu zlokalizowano amplifikatornię.

Pod sufitem widowni zaprojektowano dwa nowe pomosty umożliwiające swobodny montaż elementów oświetleniowych, elektroakustycznych i projekcyjnych. Zmodernizowano również charakterystyczną dla chorzowskiej sali kładkę portalową.

 

 

Mała Scena Teatru Rozrywki w Chorzowie

Sala jest przeznaczona przede wszystkim do wystawiania spektakli kameralnych w szczególności recitali muzycznych. Wykończenie wnętrza wykorzystuje w dużej mierze rozwiązania bazujące na cegle.

Akustykę wnętrza optymalizowano pod kątem uzyskania zrozumiałej naturalnej propagacji głosu ludzkiego jak również uzyskania optymalnych warunków do naturalnego grania muzyki wspomaganego przez system nagłaśniania. Rozwiązania technologiczne umożliwiają dowolne zlokalizowanie sceny w pomieszczeniu.

Projekt swoim zakresem obejmował:

 • akustykę wnętrza,
 • system inspicjenta,
 • system elektroakustyczny,
 • system oświetlenia scenicznego,
 • elementy technologiczne.

Projekt wykonano równolegle z projektem architektonicznym budynku, dlatego też możliwe było kreowanie Małej Sceny pod kątem zakładanych parametrów akustycznych, oświetleniowych.