Teatr Wielki, Poznań – system inspicjenta

oraz system nagłaśniania, akustyka wnętrza

 

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na funkcjonowanie obiektów o charakterze teatralnym i operowym jest system inspicjenta.

System inspicjenta pozwala zarządzać ruchem artystów na scenie i zasceniu, podglądać i nasłuchiwać akcję sceniczną, komunikować się z realizatorami i obsługą techniczną, przywoływać artystów na scenę oraz rozgłaszać komunikaty dla widzów.

Głównymi modułami systemu inspicjenta są:

  • interkomowe pulpity przewodowe systemu inspicjenta obsługiwane przez inspicjenta, dyrygenta i realizatorów,
  • interkomowe zestawy bezprzewodowe systemu inspicjenta dla mobilnej obsługi technicznej,
  • system rozgłoszeniowy w garderobach i części technicznej budynku zintegrowany z systemem DSO sterowany bezpośrednio z pulpitu systemu inspicjenta,
  • podgląd i nasłuch akcji scenicznej zrealizowany w ramach systemu inspicjenta,
  • sterowanie komunikatami dźwiękowymi i wizualnymi dla widzów bezpośrednio z pulpitu systemu inspicjenta.

Oprócz głównych funkcji opisanych powyżej system inspicjenta zainstalowany w Teatrze Wielkim w Poznaniu umożliwia współpracę sceny głównej, sali kameralnej im. Drabowicza oraz sali prób tzw. Malarni.

Tak duża funkcjonalność systemu inspicjenta możliwa jest dzięki zastosowaniu cyfrowej matrycy inspicjenta wyposażonej w szereg wejść i wyjść sterujących.

Pracownia Akustyczna w Teatrze Wielkim oprócz systemu inspicjenta zajmowała się:

  • projektem systemu elektroakustycznego nagłaśniającego główną scenę i widownię,
  • projektem systemu DSO dla całego obiektu,
  • przebudową kabin realizatorów,
  • akustyką wnętrza sceny, widowni i orkiestronu.

W związku z remontem widowni Pracownia Akustyczna wykonała pomiary akustyczne i opracowała zalecenia dotyczące remontowania widowni. Kontrolne pomiary akustyczne przeprowadzone po remoncie wykazały, że udało się poprawić charakterystykę czasu pogłosu oraz zwiększyć zrozumiałość mowy.