NOSPR – projekt akustyki i nadzór akustyczny

Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOPSPR) w Katowicach jest największym kompleksem koncertowo nagraniowym w Polsce zoptymalizowanym dla potrzeb muzyki klasycznej, ale także dającym możliwość prezentowania innych gatunków muzycznych. Budynek NOSPR kreowano tak, aby pełnił rolę domu dla jednej z najlepszych orkiestr symfonicznych świata a zarazem był wyśmienitym studiem nagraniowym realizującym koncerty w bezkompromisowych warunkach.

Pomimo wzniesienia budynku NOSPR na terenie pokopalnianym w sąsiedztwie drogi posiadającej pasy naziemne i podziemne w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej zachowana jest praktycznie idealna cisza. Unikatowa akustyka wnętrza NOSPR, optymalne rozwiązania technologiczne oraz skuteczna ochrona przeciwdźwiękowa umożliwiają wygodne nagrywanie nawet dwóch koncertów jednocześnie realizowanych w:
• Sali Koncertowej (1 800 miejsc na widowni)
• Sali Kameralnej (283 miejsc).

Pracownia Akustyczna Kozłowski uczestniczyła w tworzeniu nowej siedziby NOSPR od początku tworzenia koncepcji pokonkursowej do pierwszego koncertu. Przez cały okres projektowania siedziby NOSPR realizowanego w ramach zespołu KONIOR STUDIO byliśmy odpowiedzialni za akustykę oraz technologię estradową i nagraniową.

Z chwilą rozpoczęcia projektu wykonawczego konsultantem akustycznym w zakresie stałej akustyki wnętrza Sali Koncertowej NOSPR został Yasuhisa Toyota z firmy NAGATA Acoustics.

 

Niezależnie od prowadzonego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budynku NOSPR prowadziliśmy specjalistyczny nadzór merytoryczny dla całego obiektu w branżach:
• ochrona przeciwdźwiękowa,
• akustyka wnętrza,
• technologia estradowa i nagraniowa.
W ramach nadzorowania akustyki i technologii estradowej NOSPR sprawdzaliśmy jakość wykonywanych na budowie prac raz w tygodniu, a także przeprowadziliśmy kilka wielodniowych sesji pomiarowych wykonywanych w ramach procedury strojenia akustycznego siedziby NOSPR.

 

Dla NOSPR zaprojektowaliśmy

 

W Sali Koncertowej NOSPR:

• ochronę przeciwdźwiękową,
• elementy zmiennej akustyki wnętrza,
• nagłośnienie,
• system inspicjenta,
• oświetlenie estradowe,
• mechanikę estradową.

W Studiu nagrań NOSPR:

• ochronę przeciwdźwiękową,
• akustykę wnętrza dwóch reżyserni nagraniowych,
• system nagraniowy połączony z salami koncertowymi i salami prób,
• system inspicjenta,
• system podglądu.

W Sali Kameralnej NOSPR:

• ochronę przeciwdźwiękową,
• akustykę wnętrza z wykorzystaniem modelu fizycznego w skali 1:20,
• elementy zmiennej akustyki wnętrza,
• nagłośnienie,
• system inspicjenta,
• oświetlenie estradowe,
• mechanikę estradową.

 

W 4 salach prób sekcyjnych,
47 garderobach będących indywidualnymi salami prób,
salonu VIP:

• ochronę przeciwdźwiękową,
• akustykę wnętrza,
• system inspicjenta,
• system audiowizualny.

 

W przestrzeni całego budynku NOSPR zajmowaliśmy się technologią obiektu widowiskowego i nagraniowego, ochroną przeciwdźwiękową i akustyką wnętrza przestrzeni współdziałających i oddziałowujących na pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej czyli takich jak: foyer, przestrzenie komunikacyjne, techniczne i magazynowe a także biurowe.

 

 

Fot: Bartosz Hołoszkiewicz, Bartek Barczyk