Kino Forum, Bolesławiec – wyposażenie technologiczne w tym odsłuch sceniczny

Przedmiotem zlecenia było prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zespołu Inżyniera Kontraktu w następującym zakresie.:

  • akustyka wnętrza
  • technologia sceniczna,
  • system elektroakustyczny,
  • system oświetlenia scenicznego,
  • kinotechnika.

W ramach nadzoru inspektorskiego Pracownia Akustyczna Kozłowski zajmowała się weryfikowaniem wykonawczej dokumentacji projektowej pod kątem
rzeczywistych potrzeb Inwestora. Ponadto w trakcie całej realizacji nadzorowano sposób i jakość prac wykonywanych w wymienionych branżach.