Filharmonia Sudecka

 

Pomysł inwestycyjny zakładał znaczne zwiększenie liczby miejsc siedzących na widowni oraz przestrzeni dostępnej dla muzyków na estradzie. Wymagało to całkowitego przeprojektowania sali i powiększenia jej kubatury. Nadaliśmy sali nowy kształt i proporcje wykorzystując maksymalnie możliwości architektoniczne i konstrukcyjne budynku. Sala zyskała w wyniku przebudowy zupełnie nowy wygląd i walory akustyczne typowe dla klasycznych sal filharmonicznych.

Akustyka sali jest zoptymalizowana dla potrzeb koncertów filharmonicznych z udziałem dużej orkiestry. Banery akustyczne oraz system wirtualnej akustyki umożliwiają przestrajanie akustyki w zależności od chwilowych potrzeb np. koncertów wykorzystujących system nagłaśniania, czy koncertów przedstawiających klasyczne dzieła napisane dla wnętrz z czasem pogłosu dłuższym niż typowy dla filharmonii tej wielkości. Ponadto takie rozwiązania umożliwiają kreowanie podczas prób warunków akustycznych jakie wystąpią po wypełnieniu widowni słuchaczami.

 

Nasz zespół zaprojektował dla nowego wydania sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu:

  • ochronę przeciwdźwiękową,
  • akustykę wnętrza wraz z systemami jej przestrajania,
  • systemy technologii estradowej (mechanika, oświetlenie estradowe, nagłośnienie).

 

W trakcie realizacji remontu prowadziliśmy nadzór merytorycznych nad wykonywanymi pracami oraz przeprowadziliśmy procedurę strojenia akustycznego wykorzystującą kilka sesji pomiarów akustycznych.

 

Fot: Bartosz Hołoszkiewicz