Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego – akustyka biblioteki a działanie DSO

Projekt dotyczył akustyki biblioteki dla nowego budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracownia Akustyczna opracowała projekt doboru i rozmieszczenia urządzeń głośnikowych w wybranych pomieszczeniach wraz z symulacjami elektroakustycznymi dla instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO).

DSO jest systemem rozgłoszeniowym, który musi zapewniać odpowiednią
zrozumiałość mowy w hałasie powstającym podczas ewakuacji.

Zadaniem projektantów akustyki było przeanalizowanie czy DSO będzie spełniać podstawowe wymagania:

 1. Prawidłowość zaprojektowania DSO – odpowiedni dobór i rozmieszczenie urządzeń głośnikowych DSO,
 2. Akustyka biblioteki – akustyka wnętrz pomieszczeń, w których DSO ma działać.

Wykonano symulacje akustyczne dla tych pomieszczeń, w których właśnie akustyka biblioteki mogła stanowić problem.

Akustykę biblioteki zasymulowano komputerowo przede wszystkim w pomieszczeniach:

 • o dużej kubaturze,
 • wysokich,
 • skomplikowanych geometrycznie.

W analizowanych pomieszczeniach zaprojektowano pierwotnie wykorzystanie wyłącznie materiałów wykończeniowych silnie odbijających dźwięk, sprzyjających powstawaniu hałasu pogłosowego.
Ponadto w pomieszczeniach strategicznych ewakuacyjnie można się spodziewać dużych poziomów tła akustycznego, które pogarszają zrozumiałość mowy.
Wśród analizowanych pomieszczeń znalazły się:

 • hol główny,
 • magazyny,
 • czytelnie i sale wielofunkcyjne,
 • pomieszczenia katalogów i księgozbiorów,
 • klatki schodowe,
 • parkingi

można się spodziewać dużego poziomu tła akustycznego.

Z symulacji akustyki biblioteki przeprowadzonych na modelach komputerowych wynikało, że w niektórych z analizowanych pomieszczeń nie można osiągnąć wymaganej od DSO zrozumiałości mowy ani czasu pogłosu zalecanego ze względu na wymagania względem akustyki biblioteki.

Pracownia Akustyczna zaleciła modyfikacje akustyki biblioteki polegające na zastosowaniu adaptacji akustycznej. W konsultacji z projektantem budynku arch. Jackiem Rzyskim wskazano takie materiały, które korzystnie wpłyną na akustykę biblioteki i działanie DSO, nie ingerując jednocześnie w wizję architektoniczną.

 

Fot: Bartosz Hołoszkiewicz