Akustyka pomieszczeń studia muzycznego Piotra Siejki

Projekt akustyczny studia nagrań dotyczył głównie akustyki pomieszczeń i obejmował w szczególności:

 • wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych,
 • ochronę przeciwhałasową pomieszczeń studyjnych,
 • wytyczne na potrzeby projektu wentylacji,
 • komputerowe modelowanie akustyki pomieszczeń,
 • opracowanie konstrukcji ustrojów akustycznych,
 • rozmieszczenie ustrojów akustycznych z uwagi na wymagania
  akustyki pomieszczeń.

Kompleks studyjny składa się z reżyserni dźwiękowej, pomieszczenia nagraniowego, przedsionka oraz toalety.

Projekt ochrony przeciwhałasowej studia nagrań obejmował:

 • dobór przegród budowlanych tworzących bryłę pomieszczeń,
 • dobór stolarki drzwiowej.

Opracowane zostały wytyczne w zakresie ochrony przeciwhałasowej związanej z instalacjami sanitarnymi, w szczególności wentylacji, która musiała być cicha sama w sobie oraz zapewniać separację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami.

W przypadku tego zlecenia akustyka pomieszczeń była kwestią priorytetową.
Reżysernia i studio posiadają proporcje spełniające szereg kryteriów np. kryterium Bonello i zalecenia EBU. Przeprowadzona została analiza modalna, dzięki której możliwe było poznanie rozkładu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu dla tonów niskich. Na podstawie tej analizy możliwe było poznanie charakterystyki przenoszenia w reżyserni oraz optymalizacja akustyki pomieszczeń poprzez odpowiednie zlokalizowanie miejsca odsłuchu, monitorów odsłuchowych i ustrojów akustycznych.

W obu pomieszczeniach znajdują się rezonansowe ustroje akustyczne strojone na problematyczne dla akustyki pomieszczeń częstotliwości. Ustroje akustyczne są umieszczone w ściśle określonych miejscach – również na podstawie analizy modalnej wykonanej w ramach projektu akustyki pomieszczeń.

W realizacji akustyki obu pomieszczeń wykorzystano następujące ustroje akustyczne:

 • na tylnej ścianie reżyserni znajduje się szerokopasmowy ustrój rozpraszający D7WB, który jest dyfuzorem fraktalnym (dyfuzor w dyfuzorze),
 • na ścianach bocznych reżyserni oraz pomieszczenia nagraniowego znajdują się ustroje akustyczne szczelinowe utworzone z dyfuzorów D7HF, które wprowadzają rozproszenie w zakresie tonów wysokich,
 • sufit pomieszczenia nagraniowego został zaadaptowany z wykorzystaniem dwuwymiarowych ustrojów akustycznych 2D rozpraszających częstotliwości średnie.