PAK_strojenie_akustyki_wnetrz

Dlaczego warto przeprowadzić strojenie akustyczne?

Strojenie akustyczne wnętrz pozwala w praktyce wyeliminować wpływ niedoskonałości wykonawczych na finalny efekt.

Procedurę strojenia akustycznego planujemy już na etapie projektowania, aby wyeliminować ryzyko zaistnienia sytuacji, w której po zakończeniu realizacji okazuje się, że parametry akustyczne wnętrza odbiegają od założeń.

Strojenie akustyczne praktycznie niezauważalnie dla budżetu inwestycji pozwala skorygować ewentualne ”odejście od kursu” spowodowane np.:

  • skończoną dokładnością wykonania,
  • rozbieżnością pomiędzy deklarowanymi a rzeczywistymi parametrami akustycznymi zastosowanych w praktyce materiałów.

 

PAK Wroc Szkola Muz 002

Na czym polega strojenie akustyki wnętrza?

W opisie projektu akustyki wnętrza dzielimy realizację adaptacji akustycznej na etapy, po których wykonywane są szczegółowe pomiary akustyczne.

Porównanie wyników pomiarów z wynikami akustycznego modelowania komputerowego pozwala sprawdzić, czy efekt akustyczny dotychczas wykonanych prac jest zgodny z założeniami projektowymi.

Następnie wydajemy wytyczne do kolejnego etapu realizacji wykończenia pomieszczenia. Tak powtarzane czynności:

  • pomiar,
  • porównanie z modelowaniem,
  • wydanie wytycznych do dalszych prac

pozwalają na bieżąco usuwać ewentualne niedoskonałości jeszcze przed zakończeniem realizacji.