Opera na Zamku akustyka architektoniczna

Dla kogo tworzymy projekt akustyki ?

Przygotowujemy dokumentację projektową – PROJEKTY AKUSTYCZNE – na potrzeby:

 • inwestycji publicznych zgodnie z PZP,
 • Inwestorów Prywatnych.

W przypadku każdego projektu akustycznego analizujemy potrzeby Zamawiającego, ściśle konsultujemy proponowane rozwiązania z Użytkownikiem, tak aby finalny projekt w pełni odpowiadał postawionym założeniom projektowym.

 

Szkoła Muzyczna Katowice 7

Akustyka wnętrz

Projekt akustyki wnętrza opracowany przez PAK zawiera:

 • dobór kształtu, rozmiaru i relacji wymiarów pomieszczenia,
 • dobór i rozmieszczenie materiałów wykończeniowych i ustrojów akustycznych kreujących wymagane parametry akustyczne,
 • maksymalne możliwe wykorzystanie powszechnych materiałów budowlanych do osiągnięcia pożądanej akustyki wnętrza,
 • obliczenia i symulacje komputerowe pokazujące planowane do uzyskania wartości i charakterystyki częstotliwościowe parametrów akustycznych m.in. czas pogłosu, zrozumiałość mowy.

 

Akustyka wnętrz – adaptacja akustyczna pomieszczeń, ustroje akustyczne.

Izolacyjnosc akustyczna Silver Tower Center 02

Ochrona przeciwdźwiękowa

W ramach projektu ochrony przeciwdźwiękowej opracowujemy:

 • wymagania dotyczące maksymalnych poziomów tła akustycznego w poszczególnych pomieszczeniach,
 • izolacyjność akustyczną wszystkich przegród wraz z podaniem specyfikacji struktury przegród,
 • wytyczne dla wszystkich instalacji w szczególności ograniczające hałas wentylacji,
 • metody ograniczenia hałasu propagowanego przez obiekt do środowiska z uwagi na ochronę akustyczną otaczającego terenu i obiektów.

 

Ochrona przeciwdźwiękowa – izolacja akustyczna, akustyka budowlana, ograniczanie hałasu.

 

Projetk elektroakustyczny

System elektroakustyczny

Projekt systemu elektroakustycznego składa się z następujących elementów:

 • założenia projektowe (jakościowe, sygnałowe, funkcjonalne),
 • obliczenia i symulacje komputerowe : poziom ciśnienia akustycznego, zrozumiałość mowy, równomierność pokrycia dźwiękiem, itp.,
 • schematy blokowe z połączeniami pomiędzy przyłączami sygnałowymi, szafami sprzętowymi i urządzeniami, oraz ich rozmieszczenie,
 • dobór wszystkich urządzeń: mikrofony, przedwzmacniacze, konsolety, rejestratory, wzmacniacze, zestawy głośnikowe, di-boxy, statywy, kable, krosownice, itp.,
 • wytyczne do zasilania elektrycznego systemów,
 • opis zawierający funkcjonalność systemu, wykaz urządzeń, linii kablowych, itp.,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 • przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
system_pulpit_inspicjenta

System inspicjenta

Kompleksowy system inspicjenta na potrzeby obiektu teatralnego zawiera w rzeczywistości projekty kilku systemów.

W ramach systemu inspicjenta projektujemy:

 • łączność interkomową kablową i bezprzewodową,
 • rozgłaszanie komunikatów,
 • podsłuch sceny i widowni,
 • świetlne potwierdzenie akcji,
 • transparenty cisza,
 • dzwonki antraktowe,
 • podgląd techniczny wideo,
 • wyświetlanie kontentu multimedialnego (digital signage).

 

system multimedialny

System multimedialny

Systemy multimedialne projektowane na potrzeby sal konferencyjnych i wykładowych są układami zintegrowanymi z wyposażeniem tych wnętrz, aby zapewnić dużą wygodę użytkowania. Podstawowa funkcjonalność takich systemów obejmuje odpowiednią prezentację obrazów towarzyszących prelekcjom oraz nagłaśnianie głosów mówców, czy też materiału audio ilustrującego prezentację. W przypadku bardziej rozbudowanych systemów mamy do czynienia również ze zintegrowanym sterowaniem wszystkich komponentów audiowizualnych oraz oświetlenia i zaciemniania sali. W ramach kompleksowego projektu konferencyjnego systemu multimedialnego wykonujemy:

 • dobór i rozmieszczenie ekranów, projektorów, urządzeń głośnikowych na podstawie symulacji komputerowych z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu pomieszczenia,
 • optymalizację nagłośnienia pod kątem uzyskania zrozumiałości mowy,
 • dobór stref oświetleniowych i sterowania oświetleniem sali,
 • projekt zaciemniania okien wraz z jego sterowaniem.
PAK_NOSPR_sala_koncertowa_018

Oświetlenie sceniczne

W ramach projektowania oświetlenia scenicznego wykonujemy dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych (reflektory profilowe, fresnela, naświetlacze, par’y, głowy, follow spoty, …) z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Dobieramy i specyfikujemy szafy regulatorów, konsolety, sterowniki, okablowanie.

Oświetlenie sceniczne występuje również pod nazwami: oświetlenie estradowe, oświetlenie teatralne, oświetlenie studyjne.

Technologia estradowa

Technologia estradowa

Technologia estradowa obiektów to dziedzina mówiąca o sposobie funkcjonowania budynku takiego jak teatr, sala koncertowa, dowolny obiekt widowiskowy. W ramach projektu technologii ogólnej określa się m.in. wytyczne dotyczące rozkładu pomieszczeń, komunikacji osobowej i towarowej. Dokumentacja taka zawiera również rozwiązania w zakresie transportu i magazynowania a także odnosi się do wszystkich warsztatów i pomieszczeń specjalistycznych. Projekt technologii określa również rozkład galerii i pomostów technicznych a także jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie mechaniki scenicznej, oświetlenia scenicznego czy też nagłośnienia.

Technika estradowa to najczęściej część opracowania technologii estradowej dotycząca wyposażenia specjalistycznego obiektów widowiskowych. Projekt taki dotyczy przede wszystkim wyposażenia w kotary, statywy, pulpity, podłogi sceniczne, podłogi baletowe, wyposażenie sceny, wyposażenie orkiestronu.

PAK_NOSPR_mechanika

Mechanika estradowa

Mechanika estradowa. W ramach dokumentacji mechanicznej projektujemy urządzenia mechaniczne wykorzystywane do realizacji spektakli i koncertów:

 • mechanika górna: sztankiety, kurtyny, mosty oświetleniowe, wciągarki punktowe,
 • mechanika dolna zapadnie sceniczne, zapadnie fortepianowe, zapadnie orkiestronowe, sceny obrotowe.

Dokumentacja zawiera dobór, konstrukcję i rozmieszczenie poszczególnych urządzeń mechanicznych oraz napędy elektryczne. Projekt zawiera zazwyczaj również rozwiązania w zakresie sterowania mechaniką.

zrozumialosc-mowy_PKP_Wroc_001

System rozgłoszeniowy

Systemy rozgłoszeniowe popularnie zwane radiowęzłowymi są od strony projektowania zbliżone do klasycznych estradowych systemów elektroakustycznych. Różnica polega na tym, że jeden system rozgłoszeniowy potrafi obsługiwać wiele pomieszczeń w nawet bardzo dużych obiektach. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO są w praktyce systemami rozgłoszeniowymi o podwyższonych wymaganiach względem pewności zadziałania i odporności na zakłócenia elektromagnetyczne oraz wszelkie inne wynikające z zagrożeń pożarowych. Projektując systemy rozgłoszeniowe wykonujemy takie same operacje jak w przypadku klasycznych systemów elektroakustycznych.