PAK_pomiary-akustyczne_008

Pomiary akustyczne / Pomiary hałasu

 

wykonujemy na różnych etapach realizacji inwestycji:

 • pomiary akustyczne na potrzeby projektu – ocena hałasu w otoczeniu, drgań gruntu itp.,
 • pomiary akustyczne odbiorowe – weryfikacja poprawności wykonania izolacji akustycznej, adaptacji akustycznej, systemu nagłośnienia,
 • pomiary akustyczne weryfikacyjne –  oferujemy pomiary akustyczne dla deweloperów, spółdzielni i firm budowlanych pozwalające na zdiagnozowanie problemów w budynkach z rynku wtórnego jak i w nowych. Rozumiemy potrzebę komfortu akustycznego.

 

pomiary_akustyczne_z_publicznoscia

Akustyka Architektoniczna:

 

Wykonujemy pomiary akustyczne m.in. następujących parametrów:

 • czas pogłosu T30,
 • czas wczesnego zaniku EDT,
 • wskaźnik wyrazistości D50,
 • wskaźnik przejrzystości C80,
 • siła dźwięku G,
 • wsparcie sceny ST,
 • wskaźnik transmisji mowy STI,
 • poziom ciśnienia akustycznego SPL,
 • i wiele innych.
PAK_pomiary-akustyczne_001

Akustyka budowlana:

 

Wykonujemy pomiary akustyczne m.in. następujących parametrów:

 • Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych
  od dźwięków powietrznych R’w, DnTw
 • Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych
  od dźwięków uderzeniowych L’n
 • Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych

Wykorzystujemy tylko najwyższej jakości urządzenia pomiarowe znanych producentów, takich jak:  Bruel & Kjær, Norsonic, Svantek, Sinus, NTI.

PAK_pomiary-akustyczne_015

Pomiary hałasu

 

Wykonujemy następujące pomiary hałasu:

 1. Pomiar hałasu komunikacyjnego
 2. Pomiar hałasu od instalacji lub urządzeń
 3. Pomiar poziomu dźwięku A w pomieszczeniach

Do mierzonych przez nas parametrów w ramach pomiarów hałasu należą m. in.:

 • Poziom średniego ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu
 • Równoważny poziom ciśnienia akustycznego
 • Poziom dźwięku
 • Maksymalny poziom dźwięku
 • Równoważny poziom ciśnienia akustycznego
PAK_pomiary_naglosnienia

Pomiary nagłośnienia

 

Pomiary nagłośnienia to pomiary podczas których mierzymy przede wszystkim:

 • poziom dźwięku,
 • poziom ciśnienia akustycznego,
 • widmo,
 • równomierność pokrycia,
 • zrozumiałość mowy.
pomiar_instalacji_elektroakustycznej

Pomiary instalacji elektroakustycznej

 

Pomiary instalacji akustycznej, to badania, podczas których mierzymy m.in.:

 • symetria połączeń,
 • tłumienność,
 • skuteczność izolacji.