audyt akustyczny ekspertyza akustyczna

Operat akustyczny – co wykonujemy?

Opiniujemy poprawność rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Sprawdzamy, czy rozwiązania projektowe spełniają wymagania określone w przepisach, normach lub wymaganiach postawionych przez klienta w PFU, zamówieniu, SIWZ, korespondencji itp. dokumentach.

Oceniamy uzyskane parametry akustyczne na podstawie przeprowadzonych pomiarów akustycznych służących zweryfikowaniu jakości obiektu.

Sprawdzamy czy naprawa sytuacji jest możliwa i wskazujemy metody modernizacji.

 

katowice-nowy-nikiszowiec-002

Zastanawiasz się kiedy potrzebujesz audytu akustycznego:

  • gdy chcesz się upewnić, czy wykonana dla Ciebie usługa projektowa zgadza się z twoimi potrzebami,
  • w sporze z nieuczciwym wykonawcą,
  • mając hałasującego sąsiada,
  • w sporze mieszkaniec – deweloper,
  • mieszkając w terenie, gdzie pojawił się hałas,
  • chcąc udowodnić, że sprzedany przez Ciebie obiekt spełnia obowiązujące w Polsce normy akustyczne.

Poniższe określenia, czyli: opinia akustyczna, ekspertyza akustyczna, audyt akustyczny – są stosowane wymiennie i wykonania każdej powyższej usługi chętnie się podejmiemy.

| Operat akustyczny | Ekspertyza akustyczna | Audyt akustyczny |

 

opinia akustyczna

Dlaczego tworzy się operat akustyczny?

Operat akustyczny jest tworzony najczęściej w sytuacji, kiedy powstają zastrzeżenia co do parametrów akustycznych budynku, systemu elektroakustycznego, hałasującego urządzenia, głośnych sąsiadów, docieraniu hałasu z zewnątrz budynku.

Wtedy zazwyczaj rodzi się spór pomiędzy stronami, które mają odmienne zdanie na temat oceny parametrów akustycznych obiektu. Aby w sposób bezstronny ocenić z jakimi w rzeczywistości własnościami akustycznymi mamy do czynienia, konieczne jest wykonanie audytu akustycznego, który w sposób obiektywny oceni sytuację.

Ekspertyzę akustyczną zamawiają strony takiego sporu lub instytucje rozjemcze.