Wóz transmisyjny Radia Gdańsk S.A.

Projekt dotyczył wyposażenia wozu dźwiękowego w konsolety foniczne wraz z systemem cyfrowej transmisji sygnału na duże odległości z zachowaniem pełnej kontroli nad parametrami przedwzmacniaczy mikrofonowych.

System bazuje na dwóch cyfrowych konsoletach fonicznych pracujących kaskadowo, co umożliwia popularną przy tego typu realizacjach pracę dwóch realizatorów dźwięku. Konsolety połączone są z rejestratorami wielośladowymi zapewniając rejestrację i odtwarzanie na 48 śladach.

Sygnały foniczne z przedwzmacniaczy mikrofonowych z wbudowanymi przetwornikami A/C są transmitowane za pośrednictwem zbrojonego światłowodu do konsolet fonicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna

Projekt swoim zakresem obejmował:

 • akustykę wnętrza budynku biblioteki,
 • ochronę przeciwdźwiękową całego budynku.

Na podstawie analizy funkcji użytkowej poszczególnych pomieszczeń opracowano „mapę” izolacyjności akustycznej całego budynku.

Wymagane wartości izolacyjności akustycznej poszczególnych przegród budowlanych określono na podstawie analizy hałasów na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz stosownych norm.

Gimnazium Zielonka

Gimnazjum w Zielonce zostało wyposażone w:

 • system elektroakustyczny,
 • system oświetlenia scenicznego,
 • system prezentacji obrazu,
 • technologii sceny zainstalowane w wielofunkcyjnej aul,
 • system elektroakustyczny obejmujący halę sportową oraz pomieszczenia towarzyszące.

 

Polski pawilon na międzynarodowej wystawie EXPO

Na potrzeby wystawy wykonano:

 • projekt, dostawę,
 • montaż,
 • uruchomienie systemu elektroakustycznego

w polskim pawilonie na międzynarodowej wystawie EXPO 2005 w Japonii.

W pawilonie znajdowały się dwie sale przeznaczone dla zwiedzających.

 

Fontanna Multimedialna

Prace w ramach nadzoru inwestorskiego dotyczyły:

 • opracowania koncepcji,
 • nadzorowania projektowania,
 • kontrolowania realizacji systemu elektroakustycznego Fontanny Multimedialnej.

Opracowanie przez Pracownię Akustyczną koncepcji oraz projektów w zakresie multimediów i systemów niskoprądowych dla Hali Stulecia oraz Regionalnego Centrum Biznesowego (pawilonu pomiędzy Halą Stulecia a pergolą) pozwoliło zaplanować zintegrowanie w przyszłości tych obiektów z Fontanną Multimedialną pomimo realizowania ich w różnych terminach.

Gliwicki Teatr Muzyczny

Projekt dotyczył doboru i rozmieszczania urządzeń głośnikowych nagłaśniających widownię oraz adaptacji akustycznej orkiestronu. Dodatkowo przedstawiono wytyczne dotyczące zasilania systemu elektroakustycznego w obiekcie.

W systemie wykorzystano technikę sub array umożliwiającą kierunkową propagację małych częstotliwości.

Odpowiednie rozmieszczenie i wystrojenie subwooferów umożliwiło poważną redukcję poziomu ciśnienia akustycznego dla małych częstotliwości na scenie i w orkiestronie względem pierwszych rzędów widowni.

Projekt dotyczył systemu transmisji sygnałów oraz konsolet fonicznych.

Splitter foniczny firmy Pinanson zapewnia podział sygnałów pomiędzy konsoletę monitorową, konsolety frontowe oraz konsoletę nagraniową.

 

Projekt akustyczny dotyczył systemu elektroakustycznego sceny i głównej widowni teatru.

Projekt składał się z trzech zasadniczych części:

 • głównego systemu elektroakustycznego,
 • systemu interkomowo-rozgłoszeniowego,
 • systemu dla niedosłyszących.

Projekt został opracowany tak, aby możliwa było jego realizacja w co najmniej dwóch etapach.

 

Projekt dotyczy:

 • akustyki,
 • ochrony przeciwdźwiękowej

trzech pomieszczeń studyjnych:

 • reżyserki,
 • pomieszczenia nagrań,
 • kabiny dźwiękoszczelnej.

Podstawową funkcją studia jest realizacja nagrań muzycznych.

 

Projekt dotyczy akustyki dwóch pomieszczeń studyjnych:

 • reżyserki,
 • pomieszczenia nagrań.

Podstawową funkcją studia jest realizacja nagrań słowno-muzycznych.