Sala teatralna Świdnica

Sala Teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury mieści się zabytkowym budynku zlokalizowanym na świdnickim rynku.

Projekt akustyczny dotyczył:

 • systemu elektroakustycznego,
 • systemu inspicjenta.

Głównym założeniem przyjętym w trakcie projektowania było uzyskanie systemu, który byłby łatwy w obsłudze dla realizatorów pracujących w ośrodkach kulturalnych mieszczących się w małych miejscowościach.

Basen AWF Wrocław

Wykonany prze Pracownię Akustyczną projekt akustyczny umożliwia etapową realizację systemu elektroakustycznego. Dotychczas wykonano centralę systemu oraz strefy nagłaśniania dla dwóch pomieszczeń: hali basenowej i sali konferencyjnej.

Obiekt składa się z:

 • hali basenowej,
 • sali konferencyjnej,
 • hallu,
 • korytarzy,
 • szatni z prysznicami,
 • pokoi wykładowców.

Projekt dotyczy systemu nagłaśniania obejmującego większość pomieszczeń obiektu: hali basenowej, sali konferencyjnej, hallu i korytarzy.

aula ZS 14

Projekt akustyczny dotyczył:

 • systemu audiowizualnego,
 • systemu sterowania

dla budynku Auli i sali gimnastycznej.

Aula jest przeznaczona przede wszystkim do organizowania prezentacji, konferencji oraz imprez muzycznych z wykorzystaniem systemu nagłaśniania.

System prezentacji obrazu jest oparty o klasyczne urządzenia, takie jak:

 • odtwarzacz DVD,
 • komputer PC,
 • wizualizer,
 • rejestratory HDD, DVD,
 • kolorową kamerę zamontowaną na stałe w Auli.

Przewidziano możliwość zarządzania całym systemem audiowizualnym z poziomu systemu sterowania.

Wielofunkcyjna sala widowiskowa Oleśnica

Projekt akustyczny swoim zakresem obejmował:

 • akustykę budowlaną całego budynku,
 • akustykę wnętrza,
 • system audiowizualny dla sali widowiskowej.

Projekt wykonano równolegle z projektem architektonicznym budynku, dlatego też możliwe było kreowanie sali koncertowej pod kątem zakładanych parametrów akustycznych.

Sala jest przeznaczona przede wszystkim do organizowania imprez muzycznych w szczególności prezentujących muzykę akustyczną. Istnieje również możliwość korzystania z systemu nagłaśniania.

 

Studio nagrań PWr

Studio Nagrań Dźwiękowych jest przeznaczone głównie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotów związanych z realizacją dźwięku.

Zakres projektu obejmował:

 • akustykę budowlaną,
 • akustykę wnętrza,
 • system elektroakustyczny studia.

Prace dotyczyły wygospodarowania z pomieszczeń piwnicznych pomieszczenia studyjnego i reżyserki wraz z korytarzem obsługującym te pomieszczenia oraz wentylatorowni.
Wśród zadań projektowych było również zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej względem sal wykładowych znajdujących się nad pomieszczeniami studyjnymi.

 

Free Fly Music Recording Studio

Projekt akustyczny dotyczy:

 • akustyki pomieszczeń studyjnych
 • ochrony przeciwhałasowej.

W skład studia nagrań wchodzi pomieszczenie reżyserki dźwiękowej oraz pomieszczenie do nagrań muzycznych. Podstawową funkcją studia jest realizacja nagrań muzycznych.

 

Aula Nova w Poznaniu

Przedmiotem opracowania był projekt systemu elektroakustycznego obejmujący min.:

 • adaptację istniejącego okablowania sygnałowego sceny,
 • rozdzielacz sygnałów fonicznych,
 • bezprzewodowe zestawy mikrofonowe, mikrofony kablowe,
 • system wspomagania dla osób niedosłyszących,
 • system nagłaśniania wraz z konsoletą frontową,
 • reżyserkę nagraniową.

Zaprojektowano przyłącza, rozdzielacz sygnałów fonicznych i zaadoptowano istniejące
okablowanie umożliwiające przyjęcie 40 sygnałów ze sceny i rozdzielenie ich do konsolety
frontowej, monitorowej, reżyserki nagraniowej oraz przyłącza dla odbiorców zewnętrznych.

 

Kino Forum Bolesławiec

Przedmiotem zlecenia było prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zespołu Inżyniera Kontraktu w następującym zakresie.:akustyka wnętrza,

 • technologia sceniczna,
 • system elektroakustyczny,
 • system oświetlenia scenicznego,
 • kinotechnika.

W ramach nadzoru inspektorskiego Pracownia Akustyczna zajmowała się weryfikowaniem wykonawczej dokumentacji projektowej pod kątem
rzeczywistych potrzeb Inwestora. Ponadto w trakcie całej realizacji nadzorowano sposób i jakość prac wykonywanych w wymienionych branżach.

Mała Scena Teatru Rozrywki

Projekt swoim zakresem obejmował:

 • akustykę wnętrza,
 • system inspicjenta,
 • system elektroakustyczny,
 • system oświetlenia scenicznego,
 • elementy technologiczne.

Projekt wykonano równolegle z projektem architektonicznym budynku, dlatego też możliwe było kreowanie Małej Sceny pod kątem zakładanych parametrów akustycznych, oświetleniowych.

Sala jest przeznaczona przede wszystkim do wystawiania spektakli kameralnych w szczególności recitali muzycznych. Wykończenie wnętrza wykorzystuje w dużej mierze rozwiązania bazujące na cegle.

Studio koncertowe S1 Polskiego Radia

Projekt dotyczył systemu dogłośnienia studia koncertowego w trybie surround 5.1.

Zadaniem systemu jest:

 • dogłośnienie słabszych źródeł dźwięku,
 • nagłośnienie przemówień.

Z uwagi na fakt iż dźwięk emitowany przez system jest dodatkiem do dźwięku naturalnego bardzo ważna była naturalność brzmienia systemu elektroakustycznego.