Panele akustyczne na potrzeby muzeum interaktywnego-Galeria Lalek Teatru Lalek, Wrocław

Obiekt którego dotyczy opracowanie to poniemiecki schron przeciwlotniczy zlokalizowany pod Placem Solnym we Wrocławiu.
W obiekcie planuje się organizowanie multimedialnych interaktywnych wystaw z udziałem zmotoryzowanych lalek, robotów oraz zaawansowanej prezentacji obrazu i dźwięku, dlatego też konieczna jest adaptacja akustyczna pomieszczeń i zastosowanie paneli akustycznych.

Opracowanie dokumentacji z zakresu:
akustyka wnętrz, zaproponowany materiał: panele akustyczne,
wykończenie i wyposażenie wnętrz,
systemy multimedialne,
oświetlenie ekspozycyjne,
system wystawienniczy.

 

Akademia Rycerska, Legnica - ustroje akustyczne na potrzeby sal koncertowych

Projekt akustyczny sal Akademii Rycerskiej w Legnicy obejmował:

 • wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych,
 • wytyczne na potrzeby projektu wentylacji,
 • projekt akustyki wnętrz wraz z doborem i rozmieszczeniem ustrojów akustycznych,
 • system elektroakustyczny,
 • system projekcyjny,
 • oświetlenie estradowe.

Projekt swoim zasięgiem obejmował dwie sale zawierające ustroje akustyczne: „Ujeżdżalnię” i „Salę Królewską”.

 

Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach

 

Pracownia Akustyczna na potrzeby sali koncertowej w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej „Symfonia” w Katowicach, popularnie zwanej Salą Koncertową „Symfonia” opracowała projekt kompleksowego systemu elektroakustycznego. W ramach tego zlecenia powstały projekty nagłośnienia sali koncertowej i studia nagrań.

Projekt elektroakustyczny obejmował:

 • okablowanie elektroakustyczne i przyłącza sygnałowe całej sali koncertowej,
 • rozdzielacz foniczny (splitter),
 • mikrofony przewodowe i bezprzewodowe,
 • konsolę foniczną frontową (FOH) i monitorową,
 • nagłośnienie sali koncertowej,
 • system wspomagania słyszenia w sali koncertowej dla osób niedosłyszących,
 • system elektroakustyczny studia nagrań.

Hałas wentylacji budynku biurowo-usługowego ‘Green Towers’, Wrocław - analiza

 

Na potrzeby inwestycji prowadzonej przez Skanska Property Poland, budynku biurowo-usługowego ‘Green Towers’ we Wrocławiu Pracownia Akustyczna dokonała analizy hałasu wentylacji pochodzącego od urządzeń znajdujących się na dachu budynku. Na podstawie tej analizy przedstawiono szczegółowe wytyczne mające na celu ograniczenie hałasu wentylacji.

Hałas wentylacji pochodzi od:

 • central wentylacyjnych,
 • czerpni,
 • wyrzutni,
 • agregatów wody schłodzonej,
 • wentylatorów dachowych.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego - akustyka biblioteki, DSO

 

Projekt dotyczył akustyki biblioteki dla nowego budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracownia Akustyczna opracowała projekt doboru i rozmieszczenia urządzeń głośnikowych w wybranych pomieszczeniach wraz z symulacjami elektroakustycznymi dla instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO).

DSO jest systemem rozgłoszeniowym, który musi zapewniać odpowiednią
zrozumiałość mowy w hałasie powstającym podczas ewakuacji.

Zadaniem projektantów akustyki było przeanalizowanie czy DSO będzie spełniać podstawowe wymagania:

 1. Prawidłowość zaprojektowania DSO - odpowiedni dobór i rozmieszczenie urządzeń głośnikowych DSO,
 2. Akustyka biblioteki – akustyka wnętrz pomieszczeń, w których DSO ma działać.

Kieleckie Centrum Kultury - interkom

 

Zadaniem Pracowni Akustycznej było wykonanie dokumentacji przetargowej systemu inspicjenta.
Podstawowym podsystemem, jaki został zaprojektowany był system interkomowy określany często skrótowo jako interkom.
Oprócz cyfrowego interkomu zaprojektowano
następujące podsystemy:

 • rozgłaszanie komunikatów – współpracujące bezpośrednio z interkomem,
 • potwierdzenie akcji scenicznej,
 • transparenty CISZA,
 • zegary cyfrowe,
 • podgląd i transmisja wideo.

Cały interkom podzielony został na interkom przewodowy – stacjonarny oraz interkom bezprzewodowy umożliwiający 8 godzinną pracę bateryjną na mobilnych stacjach interkomowych, mocowanych do paska spodni.

Sala seminaryjna Budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Projekt dotyczył sali seminaryjnej Instytutu Historii Uniwersytetu
Wrocławskiego i obejmował swym zakresem:

 • ochronę przed hałasem,
 • akustykę wnętrza sali seminaryjnej,
 • system audiowizualny.

Sala seminaryjna posiada 102 miejsca dla słuchaczy, a kubatura wynosi 415 m3.

Przyjmując wymagania poziomu hałasu oraz izolacyjności akustycznej dla sali seminaryjnej, jak dla sali audytoryjnej, założono spełnienie norm PN-B-02151-02 i PN-B-02151-3.

System elektroakustyczny sceny letniej

 

Pracownia Akustyczna w ramach opracowania projektu „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny letniej” była odpowiedzialna za opracowanie kompleksowego projektu systemu elektroakustycznego dla sceny letniej.

Pracownia Akustyczna była odpowiedzialna również za pełny projekt akustyczny reżyserni nagraniowej oraz kompleksowy nagraniowy system elektroakustyczny instalowany w reżyserni oraz na scenie letniej i salach prób.

System elektroakustyczny dla sceny letniej obejmował następujące elementy:

 • przyłącza sygnałowe i okablowanie,
 • komplet mikrofonów wysokiej klasy,
 • systemy bezprzewodowe:
  • bezprzewodowe zestawy mikrofonowe,
  • bezprzewodowa transmisja sygnałów zwrotnych,

Regulacja akustyki - Teatr Polski

 

Projekt przebudowy głównej sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu dotyczył
m.in. regulacji akustyki wnętrza, systemu elektroakustycznego oraz systemu interkomowego.

Regulacja akustyki ma przede wszystkim dotyczyć:

 • optymalizacji pozycji reflektorów akustycznych na widowni,
 • zmniejszenia czasu pogłosu sceny,
 • poprawy propagacji dźwięku ze sceny na widownię,
 • adaptacji akustycznej fosy orkiestronowej.

Regulacja akustyki wymagała stworzenia modelu widowni oraz sceny, co umożliwiło przeprowadzenie symulacji komputerowych. Stworzony na potrzeby regulacji akustyki model okazał się stosunkowo złożony, składał się
z ok. 1 100 powierzchni i miał objętość 15 tys m3.

Opera Wrocławska - projektowanie nagłośnienia

 

Pracownia Akustyczna otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zlecenie na projektowanie nagłośnienia gmachu głównego Opery Wrocławskiej, zabytkowego obiektu będącego perłą w koronie dolnośląskich obiektów kulturalnych. W ramach projektowania nagłośnienia obiektu stworzono kompleksowy system obsługujący scenę, orkiestron, widownię, foyer i inne pomieszczenia.

Projektowanie nagłośnienia obejmowało:

 • okablowanie sygnałowe sceny wraz ze rozdzielaczem sygnałów fonicznych,
 • cyfrową sieć foniczną na potrzeby zaprojektowanego nagłośnienia,
 • cyfrowe urządzenia elektroakustyczne (konsolety, przedwzmacniacze, procesory),
 • system nagłośnienia wykorzystujący aktywne urządzenia głośnikowe z cyfrowymi wejściami.