Hala Stulecia - konsultacje akustyczne i technologiczne

Pracownia Akustyczna w ramach konsultacji akustycznych i technologicznych
została poproszona o opracowanie wytycznych w zakresie akustyki wnętrz
oraz o opracowanie kompleksowej koncepcji systemów niskoprądowych dla budynku Hali Stulecia we Wrocławiu.

W ramach udzielanych konsultacji akustycznych i technologicznych w trakcie narad z Inwestorem określono funkcjonalność obiektu i ustalono realizowanie następujących typów imprez:

 • kongresy, konferencje, targi,
 • zawody sportowe,
 • koncerty muzyki popularnej, widowiska operowe, koncerty symfoniczne, itp.

Konsultacjami akustycznymi objęte były następujące obszary Hali Stulecia:

 • „basen” i cztery widownie,
 • kuluary otaczające halę główną,
 • cztery rotundy,
 • wejście główne oraz trzy sale prostopadłościenne.

W ramach konsultacji akustycznych i technologicznych opracowano koncepcję obejmującą następujące systemy:

 • System elektroakustyczny.
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO.
 • System oświetlenia scenicznego.
 • System prezentacji obrazu.
 • Okablowanie strukturalne.
 • System kontroli dostępu.
 • System telewizji dozorowej CCTV.
 • System sygnalizacji włamania i napadu.
 • System powiadamiania alarmowego SOS i informacji głosowej.
 • System przeciwpożarowy SAP.
 • System zarządzania budynkiem BMS.
 • System telefonii wewnętrznej.

W wyniku konsultacji akustycznych określono funkcjonalność obiektu oraz opracowano szereg zaleceń, wytycznych
i wymagań dla wyposażenia Hali Stulecia mających na celu zapewnienie możliwości organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych o szerokim spektrum.

Wytyczne stworzone w ramach konsultacji akustycznych były podstawą merytoryczną do tworzonych później dokumentacji projektowych. Przeprowadzone dotychczas remonty obiektu wykorzystują częściowo rozwiązania wypracowane przez Pracownię akustyczną w ramach udzielonych konsultacji akustycznych.

 

Nazwa: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o.
Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
Inwestor: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o.
Koncepcja: marzec 2009
Realizacja: 2011 - ...