Duża Scena Teatru Rozrywki

Projekt swoim zakresem obejmował:

  • akustykę wnętrza,
  • elementy technologiczne związane z:
    • systemem inspicjenta,
    • systemem elektroakustycznym,
    • systemem oświetlenia scenicznego.

Projekt architektoniczny remontu portalu i widowni przy dużej scenie został podporządkowany wytycznym akustycznym i technologicznym wynikającym z projektu opracowanego przez Pracownię Akustyczną.

Głównym celem remontu była poprawa warunków akustycznych i technologicznych sali przy jednoczesnym zachowaniu jej znanego od wielu lat charakteru wizualnego.

Sala jest przeznaczona przede wszystkim do wystawiania spektakli muzycznych.

Akustykę wnętrza optymalizowano pod kątem uzyskania zrozumiałej naturalnej propagacji głosu ludzkiego jak również dobrych warunków do naturalnego grania muzyki wspomaganego przez system nagłaśniania. W tym celu przebudowano przestrzeń portalową zachowując bogate możliwości inscenizacyjne w tym obrębie, z których słynie chorzowska sala.

Orkiestron został od nowa zaprojektowany tym razem na lewym balkonie. Większa niż poprzednio przestrzeń dla muzyków została w pełni odseparowana akustycznie od widowni, co zapewniło poprawny obraz dźwiękowy na widowni w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, w której otwarty orkiestron znajdował się na prawym balkonie.

W obrębie orkiestronu wyodrębniono dwa niezależne boothy dla perkusji oraz dla instrumentów perkusyjnych. W dotychczasowej przestrzeni orkiestronu zlokalizowano amplifikatornię.

Pod sufitem widowni zaprojektowano dwa nowe pomosty umożliwiające swobodny montaż elementów oświetleniowych, elektroakustycznych i projekcyjnych. Zmodernizowano również charakterystyczną dla chorzowskiej sali kładkę portalową.

Nazwa: Duża Scena Teatru Rozrywki
Adres: 41-500 Chorzów, Konopnickiej 1
Inwestor: Teatr Rozrywki w Chorzowie, 41-500 Chorzów, Konopnickiej 1
Projekt: grudzień 2008
Realizacja: październik 2009
Publikacje: zobacz
Referencje: zobacz