Akustyka wnętrz studia nagrań Łukasza Błasińskiego

 

Prace nad projektem akustycznym w tym akustyki wnętrz studia obejmowały:

 • wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych,
 • ochronę przeciwhałasową pomieszczeń studyjnych,
 • komputerowe modelowanie akustyki wnętrz,
 • opracowanie konstrukcji ustrojów akustycznych,
 • rozmieszczenie ustrojów akustycznych w pomieszczeniach studyjnych.

 

Pracownia Akustyczna została zaproszona do zaprojektowania akustyki wnętrz prywatnego studia Łukasza Błasińskiego w ostatnich miesiącach 2009 roku. Na studio składają się:

 • pomieszczenie nagraniowe (kubatura ok. 130 m3, powierzchnia użytkowa 40 m2),
 • reżysernia dźwiękowa (kubatura ok. 60 m3, powierzchnia użytkowa ponad 20 m2),
 • korytarz,
 • toaleta.

Korytarz łączący pomieszczenie nagraniowe z reżysernią dodatkowo pełni rolę bufora akustycznego.

Pomieszczenie nagraniowe zostało zmodyfikowane w stosunku do pierwotnego projektu architektonicznego budynku pod kątem uzyskania odpowiedniej akustyki wnętrza.

W praktyce sprowadziło się to do nadania mu odpowiednich proporcji wymiarów i powierzchni użytkowej zapewniającej dobry komfort pracy. Zadbano również o komfortową reżysernię z dobrą akustyką wnętrza mieszcząca się nad pomieszczeniem nagraniowym.

Reżysernia wykonana w lekkiej technologii płyt GK posiada odpowiednie proporcje wymiarów, a swoim kształtem zapewnia właściwy rozkład odbić dla niezakłóconego odbioru obrazu dźwiękowego.

O odpowiednią akustykę wnętrz obu pomieszczeń zadbano wykorzystując profesjonalne ustroje akustyczne Wave Acoustics dostarczone przez firmę ABLO Group:

 • na suficie pomieszczenia nagraniowego znajdują się panele akustyczne „D7MF”, czyli ustroje rozpraszające dźwięk w zakresie częstotliwości średnich,
 • w pomieszczeniu nagraniowym ustroje szczelinowe wykonane zostały z użyciem ustrojów akustycznych „D7HF” rozpraszających dźwięk w zakresie tonów wysokich,
 • na tylnej ścianie reżyserni znajduje się szerokopasmowy ustrój rozpraszający „D7WB”, który jest dyfuzorem fraktalnym („dyfuzor w dyfuzorze”).

Po zamontowaniu wszystkich ustrojów akustycznych wykonano pomiary akustyczne.

W ramach procedury strojenia akustyki wnętrz zdecydowano o dodaniu kolejnych ustrojów akustycznych rozmieszczonych na suficie pomieszczenia nagraniowego. Ostatecznie uzyskano parametry akustyczne zgodne z założeniami projektowymi.

Akustyka wnętrz umożliwia rejestrację nagrań na tzw. setkę i uzyskanie nagrań wysokiej klasy przy zastosowaniu jedynie odpowiedniej techniki mikrofonowania bez konieczności stosowania dodatkowej obróbki sygnałów fonicznych przy pomocy np. pluginów.

 

Nazwa: Studio nagraniowe Łukasza Błasińskiego, Sulejówek
Adres: 05-071 Sulejówek, ul. 15 Września
Inwestor: Łukasz Błasiński
Projekt: lipiec 2010
Realizacja: styczeń 2011
Publikacje: zobacz