Dlaczego pomimo podłogi pływającej słyszysz kroki sąsiada z góry?

 

Podłoga pływająca jest szczególnym rodzajem podłogi, której zastosowanie, pod względem akustyki, ma na celu redukcję hałasu przenoszonego przez strop do pomieszczenia sąsiadującego.

Redukcja hałasu następuje przede wszystkim wskutek:

 • zmniejszenia poziomu dźwięków uderzeniowych takich jak np. kroki,
 • zwiększenia izolacyjności stropu od dźwięków powietrznych np. odgłosów rozmowy.

 

Idea podłogi pływającej polega na:

 • posadowieniu niezależnej warstwy podłogi na warstwie materiału wibroizolacyjnego,
 • dylatacji tejże warstwy od konstrukcji budynku.

Podłoga pływająca może być wykonana w technologii suchej lub mokrej – w zależności od potrzeb i możliwości.

 

Materiałami wibroizolacyjnymi mogą być:

 • wełna mineralna,
 • styropian,
 • specjalistyczne elementy:
  • maty wibroizolacyjne,
  • wibroizolatory.

 

Podłoga pływająca jest zatem układem warstwowym, w którym kolejność, rodzaj i parametry fizyczne poszczególnych warstw wpływają na zakres i skuteczność redukcji hałasu.

Podczas wykonywania podłogi pływającej można popełnić szereg błędów, które obniżają jej skuteczność prowadząc tym samym do mniejszej redukcji hałasu.

Błędy przy wykonywaniu podłogi pływającej:

 1. Nieodpowiednie dylatowanie od ścian bocznych po obwodzie podłogi pływającej, co doprowadzi
  do przenoszenia wibracji.
 2. Zastosowanie warstw podłogi pływającej o nieodpowiednich parametrach fizycznych, co powoduje,
  że redukcja hałasu następuje w ograniczonym zakresie.
 3. Niestaranne układanie warstwy wibroizolacyjnej.
 4. Nieodpowiednie zabezpieczenie warstwy wibroizolacyjnej podczas wykonywania podłogi pływającej
  na mokro.

 

CIEKAWOSTKA:

Zastosowanie paneli podłogowych na warstwie pianki poliuretanowej wcale nie redukuje hałasu uderzeniowego, a wręcz go dodatkowo wzmacnia.

 

Warto również wspomnieć o fakcie, że zastosowanie mat wibroizolacyjnych zmniejsza poziom uderzeniowy przenoszony przez strop, ale nie wpływa zasadniczo na redukcję hałasu rozchodzącego się drogą powietrzną.