Kto projektuje systemy elektroakustyczne w Polsce

Często projekty elektroakustyczne są realizowane w Polsce:

 • w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb użytkownika,
 • w oderwaniu od wymogów wynikających ze sposobu funkcjonowania obiektu,
 • w oderwaniu od wymogów użytkowania tych systemów.

Można wymienić wiele przyczyn, dlaczego akceptuje się takie „projekty elektroakustyczne”. Z pewnością jedną z nich jest brak odpowiednich
regulacji umożliwiających skuteczną weryfikację:

 • przygotowania zawodowego do projektowania elektroakustycznego,
 • rzeczywistych umiejętności w zakresie opracowywania projektów
  elektroakustycznych,
 • doświadczenia w tworzeniu projektów elektroakustycznych,

osób, które tworzą różne opracowania nazywane mniej lub bardziej zasadnie projektami elektroakustycznymi.

Drugim poważnym czynnikiem negatywnie wpływającym na całą sytuację wokół projektów elektroakustycznych jest brak przejrzystego i uczciwego podziału rynku na:

 • konsultantów i projektantów,
 • instalatorów,
 • dystrybutorów sprzętu.

Taki model funkcjonuje z powodzeniem w zachodnich krajach europejskich czy też na terenie Stanów Zjednoczonych i wpływa pozytywnie na jakość projektów elektroakustycznych.

W Polsce zbyt często dystrybutorzy są zarazem instalatorami, a co gorsza starają się być również konsultantami czy też projektantami.
Taka działalność sprowadza się w rzeczywistości do zapewnienia sobie przez dystrybutorów sprzedaży pod płaszczykiem pseudo niezależnego projektowania elektroakustycznego, które najczęściej jest oferowane po dumpingowych cenach.

W rezultacie powyższej sytuacji często inwestorzy skuszeni oszczędnościami na projekcie elektroakustycznym otrzymują „dokumentację”, której poziom merytoryczny jest równie niski jak jego cena. Skutkuje to wieloma problemami, które uwidaczniają się w momencie realizacji projektu elektroakustycznego lub w pierwszych miesiącach użytkowania systemu elektroakustycznego.

O ile łączenie funkcji projektanta i dystrybutora jest niedopuszczalne to już angażowanie się autora projektu elektroakustycznego w realizację i uruchomienie systemu ma wiele zalet przy braku wad.

Projekt elektroakustyczny tworzony przez osobę nie mającą styczności z realizacją systemów elektroakustycznych często jest poważnie oderwany od rzeczywistości i możliwości wykonania instalacji.

Osoba, która nie ma styczności z wykonywaniem instalacji nie jest w stanie opracować dobrego projektu elektroakustycznego, gdyż:

 • sytuacje rzeczywiste są zazwyczaj dużo bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać obserwując je przy biurku na rysunkach CAD, komputerowych modelach akustycznych, czy dowolnych innych narzędziach programowych wspomagających tworzenie projektu elektroakustycznego,
 • projektant systemów elektroakustycznych odchodząc od biurka i biorąc udział w wykonywaniu instalacji zdobywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu bardziej  odpowiedzialne tworzenie przemyślanych i funkcjonalnych projektów elektroakustycznych.

Do ciekawszych przypadków wymyślonych przez projektantów, którzy są nierozerwalnie związani tylko z biurkiem jest zaprojektowanie:

 • przejścia przewodu przez przegrodę żelbetową o grubości 75 cm, pomimo że tuż obok można było przejść przez ścianę ceglaną o grubości 12 cm (rysuje się łatwo, ale wykonać to w praktyce...),
 • okablowania dla 96 sygnałów mikrofonowych pomiędzy 4 przyłączami scenicznymi a przetwornikami a/c znajdującymi się pod sceną przy pomocy 96 niezależnych przewodów mikrofonowych (aby było ciekawiej bez wskazania aby je jakkolwiek ponumerować czy oznaczyć); znający się na rzeczy są w stanie wyobrazić sobie jak wygląda 96 nieoznaczonych pojedynczych przewodów mikrofonowych, z których każdy posiada ok. 6 m zapas, bezładnie ułożony na stosie (nic tylko posadzić takiego „projektanta” aby wykonał sobie sam obszycie przetworników…),
 • fonicznych przyłączy sygnałowych w oprawach dedykowanych do standardowych gniazd elektrycznych 230V.