Uciążliwy hałas

Hałas wychodzi z ukrycia o zmierzchu…

 

Przeżyłeś rozczarowanie, gdy uciążliwy hałas wkradł się do twojego wymarzonego domu już pierwszego wieczoru?

Pierwszy raz zauważyłeś, że dobiegający od pobliskiej linii kolejowej hałas jest tak wyraźnie słyszalny i uciążliwy?

Wiedz, że nie jest to żadna sztuczka sprzedawcy.
Bo choć przed zakupem byłeś w tym domu już wielokrotnie, to za każdym razem w ciągu dnia.

A dokuczliwe dźwięki lubią wychodzić o zmierzchu…

 

Skąd ten hałas w domu?

W ciepłym powietrzu dźwięk rozchodzi się z większą prędkością niż w zimnym. A hałas to przecież dźwięk. W przestrzeni, w której temperatura jest stała, hałas może się rozchodzić ze stałą prędkością i prostoliniowo.

W ciągu słonecznego dnia w normalnych warunkach temperatura powietrza maleje wraz z wysokością, więc tuż przy gruncie hałas rozchodzi się szybciej niż w wyższych warstwach atmosfery.
Promienie akustyczne są w związku z tym kierowane w górę i tylko te poruszające się w kierunku pionowym mogą rozchodzić się prostoliniowo - będą jedynie przyspieszać w cieplejszym powietrzu a zwalniać w chłodniejszym.
Takie zjawisko załamania promieni akustycznych i zmiany kierunku propagacji dźwięku (hałasu) w wyniku różnic prędkości propagacji nazywa się refrakcją.

Energia skierowanych w górę fal akustycznych jest rozpraszana w wyższych warstwach atmosfery, a przy powierzchni gruntu powstaje cień akustyczny. Hałas w domu położonym w pewnej odległości od linii kolejowej jest wówczas mało uciążliwy.

Zjawisko to przedstawia poniższy rysunek (jadący pociąg jest oznaczony literą S).

Uciążliwy hałas - dzień

Źródło: EVEREST, F. Alton. Podręcznik akustyki. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice, 2004.

 

Od wieczora do wczesnego ranka mamy często do czynienia z odwrotnym rozkładem temperatur. Występuje zjawisko inwersji temperaturowej – powietrze przy powierzchni gruntu jest chłodniejsze niż w wyższej warstwie atmosfery. Fale dźwiękowe poruszają się zatem szybciej w warstwach wyższych i kierowane są w dół - załamywane na powierzchnię ziemi.
Hałas w domu jest wówczas słyszalny nawet z bardzo odległych źródeł i może być wybitnie uciążliwy.
Zjawisko to obrazuje poniższy rysunek.

Uciążliwy hałas - noc

Źródło: EVEREST, F. Alton. Podręcznik akustyki. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice, 2004.

 

W godzinach wieczornych, nocnych i wczesnoporannych przejazdy pociągów mogą powodować bardziej uciążliwy hałas w twoim domu niż w ciągu dnia.

Ponadto należy zauważyć, że hałas w domu jest inaczej odbierany w ciągu dnia z uwagi na maskowanie akustyczne. Polega to na tym, że różne dźwięki wynikające z naszego funkcjonowania oraz otaczających nas osób maskują hałasy docierające np. przez okno. Wieczorem, gdy aktywność tych „maskerów” ustaje, hałasy zewnętrzne docierają do nas coraz wyraźniej z zewnątrz i stają się uciążliwym hałasem ponieważ nie są już przesłaniane przez akustyczne tło występujące w ciągu dnia.

Przed dokonaniem niepewnego zakupu warto sprawdzić na własne uszy, czy ten wybór na pewno będzie szczęśliwy, a nie tylko… uciążliwy.