Pomiary akustyczne

 

Pracownia Akustyczna wykonuje POMIARY AKUSTYCZNE i elektroakustyczne przy pomocy własnej aparatury. Świadczymy następujące usługi pomiarowe:

Pomiary hałasu. Pracownia Akustyczna w ramach tej kategorii pomiarów akustycznych wykonuje:

  • pomiary tła akustycznego np. na potrzeby oceny zagrożenia hałasowego obiektu,
  • pomiary drgania gruntu umożliwiające np. ocenę narażenia obiektu na hałas pochodzący od środków transportu,
  • pomiary izolacyjności akustycznej umożliwiające ocenę na ile ściany i stropy skutecznie izolują hałasy z innych pomieszczeń.

Pomiary izolacyjności akustycznej – przechodzenie dźwięku przez przegrody budowlane.

Pomiary akustyki wnętrza – pomiary parametrów akustycznych wnętrz m.in. pomiary czasu pogłosu, EDT, pomiary zrozumiałości mowy, odpowiedź impulsowa i wszystkie pochodne, kryterium echa, C80, D50, ….

Strojenie akustyki wnętrza – dobieranie ostatecznej konfiguracji adaptacji akustycznej w trakcie realizacji wnętrza.

Pomiary nagłośnienia – poziom dźwięku, poziom ciśnienia akustycznego, widmo, równomierność pokrycia, zrozumiałość mowy, ….

Strojenie systemów nagłośnienia – optymalizowanie ustawień parametrów procesorów głośnikowych, wzmacniaczy, zestawów głośnikowych pod kątem danego wnętrza lub przestrzeni.

Pomiary instalacji elektroakustycznej – symetria połączeń, tłumienność, skuteczność izolacji, ….

Pomiary akustyczne wykonujemy na różnych etapach realizacji inwestycji:

  • audyt akustyczny – ocena warunków akustycznych, stworzenie komputerowego modelu akustycznego istniejącego obiektu,
  • pomiary akustyczne na potrzeby projektu – ocena hałasu w otoczeniu, drgań gruntu itp.,
  • pomiary akustyczne odbiorowe – weryfikacja poprawności wykonania izolacji akustycznej, adaptacji akustycznej, systemu nagłośnienia.

 

Pomiary akustyczne w PA