Pracownia Akustyczna
Kozłowski spółka jawna
ul. Opolska 140
52-014 Wrocław


tel.  +48 71 794 93 31
fax. +48 71 722 08 19
Pracownia Akustyczna PA