„Opracowanie procedur wykonywania pomiarów akustycznych, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji wyników uzyskiwanych przy pomocy mobilnego wielokanałowego systemu pomiarowego”

 

w ramach

Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje,

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa,

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 

W ramach przedsięwzięcia wybrana jednostka naukowa wykona na rzecz Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. usługę badawczo-rozwojową polegającą na opracowaniu, przetestowaniu i wdrożeniu procedur pomiarowych umożliwiających wykonywanie pomiarów, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację wyników pomiarów akustycznych, pozwalających na efektywne strojenie systemów wirtualnej akustyki oraz strojenie i pomiary klasycznej stałej akustyki wnętrz pomieszczeń różnego typu. Jednym z elementów usługi badawczo-rozwojowej ma być opracowanie, zbudowanie, kalibracja i testowanie wielokanałowego mobilnego systemu pomiarowego.

Celem przedsięwzięcia ma być wprowadzenie w działalności Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. innowacyjnych usług pomiarowych, efektem czego będzie rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa, rozwój działalności, w tym rozwój technologiczny, poprawa działalności przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu wiedzy środowiska naukowego i jego zaplecza laboratoryjnego.

Wartość przedsięwzięcia: 99 015,00 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61 582,50 zł
- budżet Województwa Dolnośląskiego: 10 867,50 zł

 


 

 

Symfonia

 

Pracownia Akustyczna była odpowiedzialna za:

 • projekt akustyczny:
 • system elektroakustyczny,
 • system nagłośnienia widowni,
 • sceniczny system odsłuchowy,
 • studio nagrań,
 • nadzór autorski,
 • strojenie systemów nagłośnienia,
 • pomiary akustyczne.

 

 

 

Teatr Muzyczny Capitol we Wroclawiu

 

Pracownia Akustyczna była odpowiedzialna za:

 • koncepcja,
 • projekt akustyczny:
 • system elektroakustyczny,
 • nagłośnienie widowni,
 • sceniczny system odsłuchowy,
 • nadzór autorski,
 • pomiary akustyczne.

 

Live Sound, 05-06/2007

Symfonia

 

Pracownia Akustyczna była odpowiedzialna za:

 • projekt akustyczny:
 • system elektroakustyczny,
 • system nagłośnienia widowni,
 • sceniczny system odsłuchowy,
 • studio nagrań,
 • nadzór autorski,
 • strojenie systemów nagłośnienia,
 • pomiary akustyczne.

 

Architektura & Biznes, 06/2008

Aula Nova w Poznaniu

 

Pracownia Akustyczna była odpowiedzialna za:

 • projekt akustyczny:
 • system elektroakustyczny,
 • system nagłośnienia widowni,
 • sceniczny system odsłuchowy,
 • studio nagrań,
 • nadzór autorski,
 • strojenie systemów nagłośnienia,
 • pomiary akustyczne.

 

Architektura & Biznes, 06/2008