Pracownia Akustyczna Kozłowski zaprojektowała akustykę i technologię
estradową, a także wizualny projekt adaptacji akustycznej
w nowej sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia
im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim.

Do prac projektowych PA została zaproszona w styczniu 2016 roku. Powierzono jej powtórne zaprojektowanie:

 • adaptacji akustycznej,
 • systemu nagłośnienia koncertowego,
 • systemu nagrywania,
 • systemu nagłośnienia kinowego,
 • koordynację projektu w szczególności w zakresie technologii estradowej.

Głównym zadaniem w tym obiekcie było pogodzenie kilku różnych funkcjonalności dla jednej sali:

Akustyka architektoniczna - Opera na Zamku, Szczecin

 

Projekt opracowywany dla Opery na Zamku w Szczecinie obejmował kompleksowo technologie teatru muzycznego w tym akustykę architektoniczną.

Projekt obejmujący całość problemów technologicznych i akustyki architektonicznej obiektu mieszczącego się w Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie, dotyczył:

 • opracowanie wytycznych dla akustyki architektonicznej na podstawie
  pomiarów akustycznych i projektu akustycznego,
 • system elektroakustyczny całego obiektu,
 • system inspicjenta
 • oświetlenie sceniczne,
 • mechanika sceniczną górna i dolna wraz ze sterowaniem,
 • system informacji dla widza Digital Signage (agenda).

 

 

System inspicjentaa w Teatrze Wielkim w Poznaniu

Pracownia Akustyczna została zaproszona do zaprojektowania
dla Teatru Wielkiego w Poznaniu:

 • systemu inspicjenta,
 • systemu DSO,
 • systemu elektroakustycznego,
 • akustyki wnętrz.

Jednym z najważniejszych elementów wpływających na funkcjonowanie obiektów
o charakterze teatralnym i operowym jest system inspicjenta.

 

NOSPR- Katowice

Projekt opracowywany dla nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach NOSPR obejmował projekt akustyki i nadzór akustyczny.


Dla nowej siedziby NOSPR Pracownia Akustyczna wykonała:

 

• opracowanie wytycznych dla akustyki budowlanej na etapie PB,

 

• akustykę wnętrz pomieszczeń o tzw. „akustyce kwalifikowanej”,

 

• system elektroakustyczny całego obiektu wraz z systemem rejestracji wielośladowej,

 

• system inspicjenta,

 

• oświetlenia estradowego,

 

• mechaniki estradowej górnej i dolnej wraz ze sterowaniem,

 

• system informacji dla widza Digital Signage (agenda).

Duża Scena Teatru Rozrywki

Projekt swoim zakresem obejmował:

 • akustykę wnętrza,
 • elementy technologiczne związane z:
  • systemem inspicjenta,
  • systemem elektroakustycznym,
  • systemem oświetlenia scenicznego.

Projekt architektoniczny remontu portalu i widowni przy dużej scenie został podporządkowany wytycznym akustycznym i technologicznym wynikającym z projektu opracowanego przez Pracownię Akustyczną.

Głównym celem remontu była poprawa warunków akustycznych i technologicznych sali przy jednoczesnym zachowaniu jej znanego od wielu lat charakteru wizualnego.

Akustyka pomieszczeń studia muzycznego Piotra Siejki

 

Projekt akustyczny studia nagrań dotyczył głównie akustyki pomieszczeń i obejmował w szczególności:

 • wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych,
 • ochronę przeciwhałasową pomieszczeń studyjnych,
 • wytyczne na potrzeby projektu wentylacji,
 • komputerowe modelowanie akustyki pomieszczeń,
 • opracowanie konstrukcji ustrojów akustycznych,
 • rozmieszczenie ustrojów akustycznych z uwagi na wymagania
  akustyki pomieszczeń.

Akustyka wnętrz studia nagrań Łukasza Błasińskiego

 

Prace nad projektem akustycznym w tym akustyki wnętrz studia obejmowały:

 • wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych,
 • ochronę przeciwhałasową pomieszczeń studyjnych,
 • komputerowe modelowanie akustyki wnętrz,
 • opracowanie konstrukcji ustrojów akustycznych,
 • rozmieszczenie ustrojów akustycznych w pomieszczeniach studyjnych.

 

 

Hala Stulecia - konsultacje akustyczne i technologiczne

Pracownia Akustyczna w ramach konsultacji akustycznych i technologicznych
została poproszona o opracowanie wytycznych w zakresie akustyki wnętrz
oraz o opracowanie kompleksowej koncepcji systemów niskoprądowych dla budynku Hali Stulecia we Wrocławiu.

W ramach udzielanych konsultacji akustycznych i technologicznych w trakcie narad z Inwestorem określono funkcjonalność obiektu i ustalono realizowanie następujących typów imprez:

 • kongresy, konferencje, targi,
 • zawody sportowe,
 • koncerty muzyki popularnej, widowiska operowe, koncerty symfoniczne, itp.

Konsultacjami akustycznymi objęte były następujące obszary Hali Stulecia:

 

Teatr Nowy, Warszawa - consulting akustyczny i technologiczny

Pracownia Akustyczna poproszona została o zaawansowany consulting akustyczny na potrzeby tworzenia siedziby Teatru Nowego w Warszawie.
Nowa siedziba Teatru Nowego znajdować się będzie na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, co było dodatkowym wyzwaniem wymagającym niestandardowych rozwiązań adaptacyjnych objętych consultingiem akustycznym.

Consulting akustyczny i technologiczny podzielono na etapy:

 1. Consulting akustyczny (akustyka wnętrza, ochrona przeciwdźwiękowa), koncepcja systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, oświetlenia
  scenicznego, mechaniki scenicznej, prezentacji obrazu.

 2. Opinia dotycząca projektu budowlanego zawierająca consulting akustyczny oraz ocenę rozwiązań z zakresu technologii scenicznych.

 

Pulpit inspicjenta - zarządzanie spektaklem - Opera Narodowa

Pracownia Akustyczna wykonała projekt systemu inspicjenta dla największej na świecie sceny operowej. System inspicjenta i jego pulpit inspicjenta zostały połączone również ze sceną kameralną teatru.

Szczególnymi wymaganiami zostały objęte pulpity inspicjenta oraz pulpit dyrygenta. Na scenie głównej przewidziano po dwa pulpity inspicjenta wyposażone w identyczne zestawy urządzeń. Każdy pulpit inspicjenta posiada taką samą funkcjonalność.

 

Inspicjent przy wykorzystaniu pulpitu inspicjenta będzie mógł: