O hałasie w domu i mieszkaniu

Hałas w mieszkaniu to problem, który dotyka praktycznie każdego z nas. Istnieje szereg źródeł hałasu w mieszkaniu.

Źródła hałasu w mieszkaniu
można podzielić na:

 • źródła hałasu w mieszkaniu znajdujące się poza budynkiem i najczęściej nie związane z nim funkcjonalnie,
 • źródła hałasu w mieszkaniu znajdujące się w budynku, najczęściej związane funkcjonalnie z budynkiem lub też z działaniami jego mieszkańców.

 

Uciążliwy hałas

Hałas wychodzi z ukrycia o zmierzchu…

 

Przeżyłeś rozczarowanie, gdy uciążliwy hałas wkradł się do twojego wymarzonego domu już pierwszego wieczoru?

Pierwszy raz zauważyłeś, że dobiegający od pobliskiej linii kolejowej hałas jest tak wyraźnie słyszalny i uciążliwy?

Wiedz, że nie jest to żadna sztuczka sprzedawcy.
Bo choć przed zakupem byłeś w tym domu już wielokrotnie, to za każdym razem w ciągu dnia.

A dokuczliwe dźwięki lubią wychodzić o zmierzchu…

Konsoleta

W obiektach wielofunkcyjnych a zwłaszcza w obiektach wykorzystywanych do organizacji koncertów akustycznych (bez wykorzystania systemu nagłaśniania) wielokrotnie powstaje problem obecności konsolety nagłośnieniowej na widowni w trakcie takich imprez.

Widoczna konsoleta czy też urządzenia głośnikowe nie licują z oficjalną, ortodoksyjną nieco, filozofią mówiącą:

"za wszelką cenę należy udowodnić, że muzyka wykonywana jest bez wspomagania elektroakustycznego".

Kto projektuje systemy elektroakustyczne w Polsce

Często projekty elektroakustyczne są realizowane w Polsce:

 • w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb użytkownika,
 • w oderwaniu od wymogów wynikających ze sposobu funkcjonowania obiektu,
 • w oderwaniu od wymogów użytkowania tych systemów.

Można wymienić wiele przyczyn, dlaczego akceptuje się takie „projekty elektroakustyczne”. Z pewnością jedną z nich jest brak odpowiednich
regulacji umożliwiających skuteczną weryfikację:

 • przygotowania zawodowego do projektowania elektroakustycznego,
 • rzeczywistych umiejętności w zakresie opracowywania projektów
  elektroakustycznych,
 • doświadczenia w tworzeniu projektów elektroakustycznych,

osób, które tworzą różne opracowania nazywane mniej lub bardziej zasadnie projektami elektroakustycznymi.

Gdzie powinien znajdować się realizator dźwiękuWydawać by się mogło, że oczywistym dla wszystkich jest fakt, że realizator dźwięku powinien znajdować się w miejscu, gdzie może dobrze wykonywać swoją pracę.

Przykłady zaczerpnięte z wielu polskich obiektów niestety dowodzą czegoś zupełnie innego.
Realizator nagłośnienia widowni powinien znajdować się:

 • na widowni,
 • w miejscu akustycznie reprezentatywnym,
 • zapewniającym równocześnie dobrą widoczność sceny.

Dlaczego pomimo podłogi pływającej słyszysz kroki sąsiada z góry?

 

Podłoga pływająca jest szczególnym rodzajem podłogi, której zastosowanie, pod względem akustyki, ma na celu redukcję hałasu przenoszonego przez strop do pomieszczenia sąsiadującego.

Redukcja hałasu następuje przede wszystkim wskutek:

 • zmniejszenia poziomu dźwięków uderzeniowych takich jak np. kroki,
 • zwiększenia izolacyjności stropu od dźwięków powietrznych np. odgłosów rozmowy.

 

Idea podłogi pływającej polega na:

 • posadowieniu niezależnej warstwy podłogi na warstwie materiału wibroizolacyjnego,
 • dylatacji tejże warstwy od konstrukcji budynku.